Міністерство освіти та науки підготувало проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».

Проєкт напрацьовано для удосконалення вимог щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, підвищення якості дошкільної освіти тощо.

Документ передбачає, що особи, які провадять педагогічну діяльність, мають відповідати вимогам до педагогічних працівників, що визначені Законом України «Про дошкільну освіту».

Фізична особа – підприємець має відповідати вимогам до керівника закладу дошкільної освіти, що визначені Законом України «Про дошкільну освіту», крім випадку прийняття на роботу педагогічних працівників чи інших осіб, які провадять педагогічну діяльність.

Кожна фізична особа, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, відповідно до законодавства повинна пройти обов’язковий профілактичний медичний огляд, що відображається в її особистій медичній книжці та/або медичній довідці встановленого зразка.

Матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинне відповідати вимогам законодавства у сферах дошкільної освіти, безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці.

Дотримання вимог законодавства щодо безпеки життєдіяльності дітей, у тому числі в частині їх медичного обслуговування, охорони праці та організації харчування та прання (наявності харчоблоків і пралень) може забезпечуватися та організовуватися шляхом залучення на договірних умовах інших юридичних осіб, що можуть надавати відповідні послуги.

У разі ліцензування фізичної особи-підприємця замість «ідентифікаційний код, організаційно-правова форма та форма власності» вказуються реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

У разі ліцензування освітньої діяльності фізичної особи – підприємця, що не має педагогічної освіти та/або професійної кваліфікації педагогічного працівника, в заяві додатково зазначається прізвище, ім'я та по батькові особи, найнятої фізичною особою – підприємцем, яка буде виконувати визначені законодавством обов’язки для керівника закладу дошкільної освіти.