Ні нормами Цивільного процесуального кодексу, ні законом «Про виконавче провадження» не передбачена видача виконавчого листа на виконання рішення суду на підставі ухвали.

На це звернув увагу Касаційний цивільний суд, переглядаючи справу №426/12550/16-ц. У ній особа звернулася до суду із заявою про видачу виконавчого листа з урахуванням ухвали апеляційного суду про виправлення описки в рішенні, ухваленому у 2010 році, про стягнення боргу за договором позики.

Суд першої інстанції відновив утрачене провадження та видав новий виконавчий лист стягувачеві. Із цим погодилася й апеляційна інстанція.

Натомість у КГС звернули увагу на те, що суд розглянув заяву про видачу виконавчого листа й постановив ухвалу, але головуючий суддя виконавчий лист лише підписує. Водночас у ЦПК взагалі відсутня процесуальна норма, яка б передбачала розгляд судом заяви про видачу виконавчого листа та постановлення відповідної ухвали. Шляхом постановлення ухвали суд, зокрема, може виправити помилку, допущену при оформленні або видачі виконавчого документа або в разі його втрати видати дублікат.

Таким чином, апеляційний суд, переглядаючи ухвалу першої інстанції, яка постановлена поза межами норм, передбачених у ЦПК, діяв і поза межами своїх повноважень. Отже, не може вважатися судом, установленим законом. Так само не може залишатися в силі й ухвала першої інстанції щодо видачі виконавчого листа.